This video embed source from YouTube and uploaded by Lão Nông Làm Vườn on YouTube.

Phát hiện phòng và xử lý sâu đục quả bưởi non ( #LNLV ) Lão Nông Làm Vườn

  • About
  • Download Video
  • Embed Video
  • Comments
Description:

( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi.
Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?...
Liên hệ quảng cáo fb: https://www.facebook.com/chienbaalaa.26.10.97
gmail: [email protected]
SĐT: 0333503555
Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\
------------------------------------
Kênh Lão Nông Làm Vườn xin chào các bạn!
☑ Hãy theo dõi kênh bằng cách: Đăng ký, 👍 , chia sẻ và cho nhận xét để ủng hộ cho mình nhé! cảm ơn các bạn! | Please like, subscribe, share and comment channel to support ! Thak you!
✔ Chia sẻ cuộc sống đời thường, sự kiện đáng chú ý xung quanh
✔Chia sẻ kĩ thuật trồng Bưởi, cây cảnh, các giống cây ăn quả...v.v
✔ Chia sẻ phong thủy, tử vi tướng pháp ..
Mọi ý kiến xin liên hệ Sđt: 0393143933
Liên hệ quảng cáo: [email protected] hoặc sđt: 0333503555
Lưu ý :
⛔Bản Quyền thuộc: Lão Nông Làm Vườn
©Không re-up | copy dưới mọi hình thức
©Copyright by Lão Nông Làm Vườn| Do not re-up
©Please do not copy video,clip in any form

Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!
Phát hiện phòng và xử lý sâu đục quả bưởi non ( #LNLV ) Lão Nông Làm Vườn
Uploaded on YouTube by Lão Nông Làm Vườn

phòng và sử lý sâu đục quả bưởi non ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn,Phát hiện,phòng và sử lý sâu đục quả bưởi non,Phát hiện phòng và sử lý sâu đục quả bưởi non ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn,Phát hiện phòng và xử lý sâu đục quả bưởi non ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn,Phát hiện phòng và xử lý sâu đục quả bưởi non,phòng và xử lý sâu đục quả bưởi non,sâu đục quả bưởi non cách xử lý,phòng sâu đục quả bưởi non,phòng và xử lý sâu đục bưởi non

Download This Video:

Embed this

Related Videos

Bài học cần ghi nhớ cho người trồng bưởi ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn
Bài học cần ghi nhớ cho người trồng bưởi ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn

by Lão Nông L...

( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi. Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Liên hệ quảng cáo fb: https://www.facebook.com/chienbaalaa.26.10.97 gmail: [email protected] SĐT: 0333503555 Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\ ------------------------------------ Kênh Lão Nông Làm Vườn xin chào các bạn! ☑ Hãy theo dõi kênh bằng cách: Đăng ký, 👍 , chia sẻ và cho nhận xét để ủng hộ cho mình nhé! cảm ơn các bạn! | Please like, subscribe, share and comment channel to support ! Thak you! ✔ Chia sẻ cuộc sống đời thường, sự kiện đáng chú ý xung quanh ✔Chia sẻ kĩ thuật trồng Bưởi, cây cảnh, các giống cây ăn quả...v.v ✔ Chia sẻ phong thủy, tử vi tướng pháp .. Mọi ý kiến xin liên hệ Sđt: 0393143933 Liên hệ quảng cáo: [email protected] hoặc sđt: 0333503555 Lưu ý : ⛔Bản Quyền thuộc: Lão Nông Làm Vườn ©Không re-up | copy dưới mọi hình thức ©Copyright by Lão Nông Làm Vườn| Do not re-up ©Please do not copy video,clip in any form Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!

Phun thuốc và bón phân để chống rụng sinh lý trên quả bưởi non ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn
Phun thuốc và bón phân để chống rụng sinh lý trên quả bưởi non ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn

by Lão Nông L...

( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi. Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Liên hệ quảng cáo fb: https://www.facebook.com/chienbaalaa.26.10.97 gmail: [email protected] SĐT: 0333503555 Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\ ------------------------------------ Kênh Lão Nông Làm Vườn xin chào các bạn! ☑ Hãy theo dõi kênh bằng cách: Đăng ký, 👍 , chia sẻ và cho nhận xét để ủng hộ cho mình nhé! cảm ơn các bạn! | Please like, subscribe, share and comment channel to support ! Thak you! ✔ Chia sẻ cuộc sống đời thường, sự kiện đáng chú ý xung quanh ✔Chia sẻ kĩ thuật trồng Bưởi, cây cảnh, các giống cây ăn quả...v.v ✔ Chia sẻ phong thủy, tử vi tướng pháp .. Mọi ý kiến xin liên hệ Sđt: 0393143933 Liên hệ quảng cáo: [email protected] hoặc sđt: 0333503555 Lưu ý : ⛔Bản Quyền thuộc: Lão Nông Làm Vườn ©Không re-up | copy dưới mọi hình thức ©Copyright by Lão Nông Làm Vườn| Do not re-up ©Please do not copy video,clip in any form Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!

Kinh nghiệm phun thuốc trừ sâu và nâm bệnh cho bưởi sau thu hoạch quả ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn
Kinh nghiệm phun thuốc trừ sâu và nâm bệnh cho bưởi sau thu hoạch quả ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn

by Lão Nông L...

Kinh nghiệm phun thuốc trừ sâu và nâm bệnh cho bưởi sau thu hoạch quả ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi. Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\ Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!

Cây bưởi non mới ra quả nên xử lý thế nào ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn
Cây bưởi non mới ra quả nên xử lý thế nào ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn

by Lão Nông L...

Kỹ Thuật Ghép Chuyển Đổi Giống Bưởi Đơn Giản Hiệu Qua Nhất( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn ảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi. Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Trang Page Lão Nông Làm Vườn: https://www.facebook.com/L%C3%A3o-N%C3%B4ng-L%C3%A0m-V%C6%B0%E1%BB%9Dn-874157032958929/ Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\ Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!

" RỪNG " trong vườn bưởi ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn

by Lão Nông L...

( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi. Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Liên hệ quảng cáo fb: https://www.facebook.com/chienbaalaa.26.10.97 gmail: [email protected] SĐT: 0333503555 Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\ ------------------------------------ Kênh Lão Nông Làm Vườn xin chào các bạn! ☑ Hãy theo dõi kênh bằng cách: Đăng ký, 👍 , chia sẻ và cho nhận xét để ủng hộ cho mình nhé! cảm ơn các bạn! | Please like, subscribe, share and comment channel to support ! Thak you! ✔ Chia sẻ cuộc sống đời thường, sự kiện đáng chú ý xung quanh ✔Chia sẻ kĩ thuật trồng Bưởi, cây cảnh, các giống cây ăn quả...v.v ✔ Chia sẻ phong thủy, tử vi tướng pháp .. Mọi ý kiến xin liên hệ Sđt: 0393143933 Liên hệ quảng cáo: [email protected] hoặc sđt: 0333503555 Lưu ý : ⛔Bản Quyền thuộc: Lão Nông Làm Vườn ©Không re-up | copy dưới mọi hình thức ©Copyright by Lão Nông Làm Vườn| Do not re-up ©Please do not copy video,clip in any form Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!

Những điều người làm vườn cần phải biết ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn
Những điều người làm vườn cần phải biết ( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn

by Lão Nông L...

( #LNLV ) | Lão Nông Làm Vườn Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chia sẻ cách trồng, chăm sóc vườn bưởi của tôi. Nếu các bạn có vấn đề thắc mắc xin liên hệ qua sđt: 0393143933 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Để được tư vấn và giải quyết mọi thắc mắc...\ Mời các bạn đóng góp ý kiến ở phần bình luận để kênh phát triển hơn xin cảm ơn!

Mua Chậu Hoa Hồng Về • Bạn Nên Chú Ý Những Việc Chăm Sóc Cơ Bản Sau •
Mua Chậu Hoa Hồng Về • Bạn Nên Chú Ý Những Việc Chăm Sóc Cơ Bản Sau •

by NGƯỜI Ư...

#chămsócchậuhồng #cáchbónphânhoahồng Bạn nên chú ý khi mua chậu hoa hồng về nhé. Video sẽ giúp bạn hiểu hơn về công chăm sóc hoa hồng

BƯỞI DA XANH VỤ TẾT 2019: KỸ THUẬT TỈA  TRÁI VÀ BÓN PHÂN CHO TRÁI NON 1,5 THÁNG
BƯỞI DA XANH VỤ TẾT 2019: KỸ THUẬT TỈA TRÁI VÀ BÓN PHÂN CHO TRÁI NON 1,5 THÁNG

by NÔNG NGHI...

Đội ngũ kỹ thuật Nông nghiệp Xanh đến thăm lại vườn bưởi da xanh đang theo quy trình của anh Chín Thành ở Hưng Lộc. Sau một vụ làm bông Tết thành công, mời Bà con cùng lắng nghe những chia sẽ của anh Chín về quy trình bón phân và kỹ thuật tỉa trái non 1,5 tháng. Thông tin liên hệ: Minh Khoa - Điện thoại, Zalo: 0988668991. - Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1613632395423316/ - Fanpage: https://www.facebook.com/nongnghiepxanhplus

Chăm sóc cây bưởi Diễn thời kỳ ra hoa đậu quả - Phần 1
Chăm sóc cây bưởi Diễn thời kỳ ra hoa đậu quả - Phần 1

by 3NTV

Giai đoạn ra hoa đậu quả là giai đoạn quan trọng nhất làm ảnh hưởng đến năng suất bưởi khi chúng ta thu hoạch. Chăm sóc cây bưởi Diễn thời kỳ ra hoa đậu quả như thế nào cho đúng kỹ thuật đang là vấn đề mà bà con quan tâm. * Đăng ký 3NTV :https://goo.gl/sYfhiJ * Facebook: https://www.facebook.com/3NTVVN Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn Website : http://m-nongnghiep.vn/ Tổng Đài: 19006145 Địa chỉ: Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn - Tầng 8, Tòa nhà VTC Tower số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.